Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 20x 18x 38x

Scotina celans (Blackwall, 1841)

České jménozápředka dvoupruhá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy38 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález 2018 , Ondřej Konvička
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2812014
Prosev1001
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2103
Suťové lesy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0202
Písečné přesypy0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Skalní stepi na vápencových podkladech3002
Kamenité sutě4103
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020