Records by time  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotina celans (Blackwall, 1841) Endangered 20× 25× 45×

Scotina celans (Blackwall, 1841)

Czech namezápředka dvoupruhá
Threat levelEndangered
Records45 nálezů, 17 kvadrátů
First record 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-550

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev3003
Zemní past3319019
Individuální sběr0101
Neurčeno104022
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Skály a sutě v horách1001
Neurčeno2812024
Louky0001
Písčiny0303
Suché doubravy2103
Výsadby listnáčů1001
Suché křoviny5201
Suťové a roklinové lesy0101
Suché louky0201
Lužní lesy nížin0202
Porosty borůvek1001
Skalní stepi na vápenci3002
Kamenité suti nižších poloh4103
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords