Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotina celans (Blackwall, 1841) Endangered 34x 16x 50x

Scotina celans (Blackwall, 1841)

Czech namezápředka dvoupruhá
Threat levelEndangered
Records50 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (14 used records)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0101
Zemní past2811013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (13 used records)
Scotina celans (Blackwall, 1841) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny1102
lužní lesy nížin0202
písčiny0202
horská vřesoviště1001
skalní stepi na vápenci3002
kamenité suti nižších poloh4103
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020