Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 68× 62× 133×

Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménozápředka vřetenová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy133 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2151140108
Prosev1102
Neurčeno31016
Individuální sběr71407
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno11581077
Suché louky1001
Lesy6606
Dubohabřiny2001
Horské biotopy1001
Rašeliniště3319011
Porosty borůvek231104
Ovocné sady s luční vegetací0101
Močály1001
Paseky3003
alpínské trávníky4004
Acidofilní bory0101
Mokré louky1202
Výsadby jehličnanů1101
Luční ostřicové mokřady3201
Lesní okraje0001
Xerotermní travinobylinná společenstva9304
Suché křoviny10203
Lesostepní doubravy9004
Rašelinné bory1001
Suché doubravy1001
Úhory2001
Louky0001
Břehy tekoucích vod0101
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy