Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 3x 68x 14x 85x

Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namezápředka vřetenová
Threat levelNot endangered
Records85 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-700-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (69 used records)
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past12138061
Individuální sběr71407
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (55 used records)
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy6606
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Horské biotopy1001
Rašeliniště a slatiniště311808
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou231104
Ovocné sady0101
Močály1001
Lesní paseky3003
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3003
Acidofilní bory0101
Vlhké louky1202
Kultury jehličnanů1101
Slatiniště3201
Lesní okraje0001
Xerotermní travinobylinná společenstva9304
Křoviny a skupiny stromů mimo les10203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy9004
Rašelinné březiny a bory1001
Vrchoviště2103
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Polní úhory2001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod0101
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords