Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 34× 17× 53×

Scotina palliardii (L. Koch, 1881)

České jménozápředka Palliardiho
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy53 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1050

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (53 použitých nálezů)
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1001
Zemní past5521043
Neurčeno3507
Individuální sběr0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (53 použitých nálezů)
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1001
Neurčeno1817019
Suché doubravy3301
Porosty borůvek11106
Rašeliniště2204
Suché louky7206
Skalní stepi na vápenci133013
Louky a pastviny4003
 SamciSamiceMláďataNálezy