Records by time  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Endangered 34× 17× 53×

Scotina palliardii (L. Koch, 1881)

Czech namezápředka Palliardiho
Threat levelEndangered
Records53 nálezů, 15 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1947
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-1050

Bibliography

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (53 used records)
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1001
Zemní past5521043
Neurčeno3507
Individuální sběr0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (53 used records)
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Travnaté stepi1001
Neurčeno1817019
Suché doubravy3301
Porosty borůvek11106
Rašeliniště2204
Suché louky7206
Skalní stepi na vápenci133013
Louky a pastviny4003
 MalesFemalesJuvenilesRecords