Nálezy podle období  
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený 17× 22×

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)

České jménozápředka teplomilná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy22 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález 2020 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníEuropean - ME (Kz.
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past26509
Neurčeno533010
Prosev0101
Individuální sběr0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4206
Xerotermní travinobylinná společenstva50206
Suché louky25608
Ovocné sady s luční vegetací0101
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy