Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Endangered 34x 4x 38x

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)

Czech namezápředka teplomilná
Threat levelEndangered
Records38 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record 2007
Distribution areaEuropean - ME (Kz.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (11 used records)
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0101
Zemní past25508
Individuální sběr0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva50206
travnaté stepi25608
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019