Nálezy podle období  
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 30× 35×

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

České jménolepovka jižní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy35 nálezů, 19 kvadrátů
První nález 1969, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-350

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr210314
Neurčeno0207
Fotografie0427
Pozorování0245
Zemní past1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov317925
Neurčeno0308
Zahrady0001
Ruderály0001
 SamciSamiceMláďataNálezy