Kvadráty: 7161 7162 5552 5553 6152
  Nálezy podle období  
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený

Microdipoena jobi (Kraus, 1967)

České jménomysmena Jobova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy7 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-300

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Microdipoena jobi is rare spider species which lives among herb vegetation and detritus in various open natural habitats. Five localities are known from the Czech Republic. All records are summarized and commented. The findings from Podyjí National Park are presented as new records for the Moravia region.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1201
Zemní past1001
Prosev2002
Neurčeno3103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Vřesoviště nižších poloh1201
Neurčeno4104
Ostřicové porosty stojatých vod2002
 SamciSamiceMláďataNálezy