Kvadráty: 5552 5553 6152
  Records by time
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Strongly endangered 5x 5x

Microdipoena jobi (Kraus, 1967)

Czech namemysmena Jobova
Threat levelStrongly endangered
Records5 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Last record 2000 , Antonín Kůrka
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM [Boh.]
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-300

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Microdipoena jobi is rare spider species which lives among herb vegetation and detritus in various open natural habitats. Five localities are known from the Czech Republic. All records are summarized and commented. The findings from Podyjí National Park are presented as new records for the Moravia region.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020