Nálezy podle období  
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený 17× 20×

Trogloneta granulum Simon, 1922

České jménomysmena horská
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy20 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-850

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Trogloneta granulum Simon, 1922 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1042216
Zemní past2534
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Trogloneta granulum Simon, 1922 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy92507
Skály a sutě v horách0101
Neurčeno0502
Kamenité suti nižších poloh31359
Horské bučiny0301
 SamciSamiceMláďataNálezy