Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 3x 11x 996x 127x 1137x

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

České jménocedivka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1137 nálezů, 164 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-700-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1137 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6615757129
Zemní past2904436130779
Neurčeno51591163
Prosev4155521
Smyk2323017
Sklepávání6704
Eklektor1812724
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1137 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny212112
Lesy105343382
Neurčeno3721414258
Suťové a roklinové lesy18403
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny2101
Dubohabřiny2001
Výsadby jehličnanů0101
Xerotermy na jiných podkladech28137
Skály nižších a středních výšek7205
Kamenité sutě21221858
Horské buko-jedlové lesy70507444
Vrchoviště2507
Kamenolom1001
Acidofilní bukové bučiny8215226
Květnaté bučiny27937748
Lesy vyšších poloh a strmých svahů377481672
Břehy tekoucích vod207017
Podmáčené smrčiny18659
Pískovcová skalní města30843439
Kultury jehličnanů306111
Rašelinné březiny a bory44345
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy765124
Reliktní bory na skalních podkladech4002
Suťové a roklinové lesy14819342
Smrkové monokultury26211132124
Kulturní lesy56181726
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Pastviny0101
Křovinatý plášť lesa0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy541012
Borové monokultury604412
Skalní a suťové biotopy109510
Skály subalpinského a alpinského pásma5101
Louky a pastviny0101
Přirozené lesy205411869
Haldy a výsypky1102
Rašeliniště a slatiniště3416
Cesty, silnice0101
Širokolisté vysokostébelné nivy11617130
Jeskyně0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)21806
Přechodová rašeliniště1223
Slatiniště4203
Močály0111
Bažinné olšiny2002
Lesní paseky3011021
Lesní okraje17319
Kultury listnáčů0122
Vlhké louky2103
Kácené vrbové křoviny1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek7001
Acidofilní bory1001
Louky1003
Lesní cesta0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Lužní lesy3001
Luční úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy