Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 11× 996× 134× 1144×

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

České jménocedivka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1144 nálezů, 164 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1144 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6615957131
Prosev4236226
Zemní past2904436130779
Neurčeno51591163
Smyk2323017
Sklepávání6704
Eklektor1812724
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1144 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny2324219
Suťové a roklinové lesy16623446
Skály a sutě v horách5554
Vlhké lesní lemy0101
Lesy105343382
Neurčeno3721414258
Bučiny nižších poloh36153975
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny72517445
Dubohabřiny2202
Výsadby jehličnanů40814054174
Suché louky28137
Stinné skály nižších poloh31545444
Kamenité suti nižších poloh21221858
Rašeliniště611316
Kamenolomy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů377481672
Břehy tekoucích vod207017
Podmáčené smrčiny18659
Rašelinné bory44345
Suché doubravy765124
Reliktní bory na skalách4002
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci1202
Pastviny0101
Suché křoviny0101
Lesostepní doubravy541012
Skalní a suťové biotopy109510
Louky a pastviny0101
Přirozené lesy205411869
Haldy a výsypky1102
Okraje silnic0101
Širokolisté horské nivy11617130
Jeskyně0101
Luční ostřicové mokřady4203
Močály0111
Mokřadní olšiny2002
Paseky3011021
Lesní okraje17319
Výsadby listnáčů0122
Mokré louky2103
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Bylinné porosty břehů7001
Acidofilní bory1001
Louky1003
Lesní cesta0101
alpínské trávníky1001
Lužní lesy nížin3001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy