Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 6x 22x 1873x 112x 2013x

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

České jménocedivka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2013 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2014 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (967 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2987410128793
Individuální sběr1120057126
Prosev0155620
Eklektor1712723
Smyk0604
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (870 použitých nálezů)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů39913054154
suťové a roklinové lesy16621343
Lesy104343280
travnaté stepi28137
osluněné skály nižších poloh31545444
kamenité suti nižších poloh21221858
rašeliniště611316
horské bučiny70507444
kamenolomy1001
horské smrčiny210111
bučiny nižších poloh36152974
Lesy vyšších poloh a strmých svahů377481672
Břehy tekoucích vod207017
podmáčené smrčiny3914515
rašelinné bory44345
dubohabřiny767125
reliktní bory na skalách4002
horská vřesoviště0101
skalní stepi na vápenci1202
pastviny0101
suché křoviny0101
lesostepní doubravy541012
Skalní a suťové biotopy109510
skály a sutě v horách5101
Louky a pastviny0101
Přirozené lesy205411869
haldy a výsypky1102
okraje silnic0101
širokolisté horské nivy11617130
jeskyně0101
luční ostřicové mokřady4203
Močály0111
bažinné olšiny2002
paseky3011021
Lesní okraje17319
Kultury listnáčů0122
mokré louky2103
vrbové křoviny1001
bylinné porosty břehů7001
Acidofilní bory1001
Louky1003
Lesní cesta0101
alpínské trávníky1001
2121110810019
údolní jasanoolšové luhy3001
úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019