Records by time
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered 6x 22x 1873x 112x 2013x

Callobius claustrarius (Hahn, 1833)

Czech namecedivka lesní
Threat levelNot endangered
Records2013 nálezů, 159 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2014 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-700-1200

Bibliography

© Ota Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (967 used records)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2987410128793
Individuální sběr1120057126
Prosev0155620
Eklektor1712723
Smyk0604
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (870 used records)
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů39913054154
suťové a roklinové lesy16621343
Lesy104343280
travnaté stepi28137
osluněné skály nižších poloh31545444
kamenité suti nižších poloh21221858
rašeliniště611316
horské bučiny70507444
kamenolomy1001
horské smrčiny210111
bučiny nižších poloh36152974
Lesy vyšších poloh a strmých svahů377481672
Břehy tekoucích vod207017
podmáčené smrčiny3914515
rašelinné bory44345
dubohabřiny767125
reliktní bory na skalách4002
horská vřesoviště0101
skalní stepi na vápenci1202
pastviny0101
suché křoviny0101
lesostepní doubravy541012
Skalní a suťové biotopy109510
skály a sutě v horách5101
Louky a pastviny0101
Přirozené lesy205411869
haldy a výsypky1102
okraje silnic0101
širokolisté horské nivy11617130
jeskyně0101
luční ostřicové mokřady4203
Močály0111
bažinné olšiny2002
paseky3011021
Lesní okraje17319
Kultury listnáčů0122
mokré louky2103
vrbové křoviny1001
bylinné porosty břehů7001
Acidofilní bory1001
Louky1003
Lesní cesta0101
alpínské trávníky1001
2121110810019
údolní jasanoolšové luhy3001
úhory1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020