RodDruhPopisPrvní nálezČtverceStupeň ohrožení
Čeleď Amaurobiidae (3x)
Amaurobius (3x) Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) 0 Kriticky ohrožený

Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)

České jménocedivka Erberova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů
První nález 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Areál rozšířeníEuropean – Pan.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.

Fotografie