Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 47× 22× 72×

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)

České jménocedivka domovní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy72 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška150-900

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2212529
Fotografie1111
Neurčeno319023
Zemní past188015
Prosev8202
Smyk0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1113
Interiéry budov3015425
Suťové a roklinové lesy1001
Stinné skály nižších poloh1203
Kamenolomy0202
Dubohabřiny1001
Osluněné skály nižších poloh1001
Vřesoviště nižších poloh1001
Okraje silnic1001
Neurčeno511023
Suché doubravy1001
Suché křoviny0602
Výsadby listnáčů1011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7704
Ruderály0101
Haldy a výsypky0001
Bučiny nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy