Records by time
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered 8x 27x 1030x 48x 1113x

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

Czech namecedivka podkorní
Threat levelNot endangered
Records1113 nálezů, 142 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017
Distribution areaEuropean (Az., Kz.
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude300-800-1100

Bibliography

© Ota Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (505 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr73177125144
Pozorování0111
Zemní past8009389287
Prosev681621
Eklektor9347
sf7133138
Sklepávání0011
Smyk1203
?2203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (466 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smrkové monokultury1001
Lesy0111
dubohabřiny135419
suťové a roklinové lesy1413018
výsadby jehličnanů127341247
Lesní okraje9557
osluněné skály nižších poloh2410326
Lesy17112433
bučiny nižších poloh262131461
kamenité suti nižších poloh5213132
paseky4917
Lesy vyšších poloh a strmých svahů214228875
ostřicové porosty stojatých vod0101
horské bučiny17324428
rašeliniště2503
reliktní bory na skalách8379
travnaté stepi0303
skály a sutě v horách8002
Přirozené lesy63171026
interiéry budov5606
Kultury listnáčů274308
Skalní a suťové biotopy292989
jeskyně4905
Močály0101
kamenolomy5905
podmáčené smrčiny2114
Acidofilní bory4307
lužní lesy nížin3002
štěrkové břehy řek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Louky0201
lesostepní doubravy1102
21211101404
Břehy tekoucích vod4104
bylinné porosty břehů0101
horské smrčiny0202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020