Records by time
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered 4x 14x 550x 53x 621x

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

Czech namecedivka podkorní
Threat levelNot endangered
Records621 nálezů, 142 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017
Distribution areaEuropean (Az., Kz.
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude300-800-1100

Bibliography

© Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (471 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr49140126131
Pozorování0111
Zemní past82012097302
Prosev911918
Eklektor9347
Smyk168011
Sklepávání4111
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (468 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smrkové monokultury3033227
Lesy17122534
dubohabřiny1001
suťové a roklinové lesy3401
výsadby jehličnanů0011
Lesní okraje9557
Skály nižších a středních výšek3236
Pískovcová skalní města218020
Kamenité sutě5213132
Acidofilní bukové bučiny1814627
Lesní paseky4917
Kultury jehličnanů3112
Květnaté bučiny819834
Suťové a roklinové lesy119017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů215228876
Porosty vysokých ostřic0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy124417
Horské buko-jedlové lesy17324529
Rašeliniště a slatiniště2302
Reliktní bory na skalních podkladech8379
Xerotermy na jiných podkladech0303
Skály subalpinského a alpinského pásma8002
Přirozené lesy63171026
Interiéry budov5606
Kultury listnáčů274308
Borové monokultury892413
Kulturní lesy7249
Skalní a suťové biotopy292989
Jeskyně4804
Močály0101
Kamenolom5905
Podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory4307
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2001
Štěrkové lavice1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1113
Propast0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Ovocné sady0101
Louky0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Břehy tekoucích vod4104
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Horské smrčiny0202
Rákosiny, orobincové porosty0101
Vrchoviště0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020