Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered 10x 18x 507x 38x 573x

Evarcha falcata (Clerck, 1757)

Czech nameskákavka obecná
Threat levelNot endangered
Records573 nálezů, 188 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (438 used records)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0001
Žlutá miska3003
Zemní past101663897
Smyk15713236161
Individuální sběr5968987
Prosev1215218
Sklepávání19281138
Eklektor15281133
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (394 used records)
Evarcha falcata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké lesní lemy0001
zahrady1001
Suťové lesy1101
mezofilní louky2001
Xerotermy na jiných podkladech7409
Bylinný lem lesa4524
Křovinatý plášť lesa2001
Rašeliniště a slatiniště1210214
Kamenité sutě127011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy149213
Xerotermní travinobylinná společenstva1315221
Kamenolom89112
Vlhké louky2307
Acidofilní bukové bučiny0433
Vrchoviště4848
Skály nižších a středních výšek1001
Kosodřevina4212
Břehy tekoucích vod1303
Pastviny4204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3215
Floristicky pestré křoviny2304
Suťové a roklinové lesy3002
Rašelinné březiny a bory1215
Louky1510418
Lesy vyšších poloh a strmých svahů6604
Reliktní bory na skalních podkladech1111515
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy81069
Horské buko-jedlové lesy2274
Ovocné sady1102
Písečné přesypy6005
Skalní stepi na vápencových podkladech3503
Lesy1222835
Lesní okraje3031331
Podmáčené smrčiny5233
Křoviny a skupiny stromů mimo les5406
Lesní paseky1112115
Luční úhory3304
Porosty vysokých ostřic1001
Smrkové monokultury98016
Slatiniště2426
Pískovcová skalní města5106
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Pískovna0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1602
Močály39311
Trnkové křoviny0101
Louky a pastviny1001
Lužní lesy9406
Kulturní lesy12151214
Obhospodařované pozemky4102
Ruderály1101
Přechodová rašeliniště4314
Rákosiny, orobincové porosty1703
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy8223
Kultury listnáčů432304
Lesní cesta91017
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0021
Acidofilní bory82010
Kultury jehličnanů1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5101
Borové monokultury1001
Květnaté bučiny0201
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole3501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020