Kvadráty: 7168
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sintula spiniger (Balogh, 1935) Silně ohrožený

Sintula spiniger (Balogh, 1935)

České jménopavučenka ostnitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-200

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Sintula spiniger (Balogh, 1935) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past0701
 SamciSamiceMláďataNálezy