Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 32x 5x 38x

Tibellus maritimus (Menge, 1875)

České jménolistovník bažinný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy38 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (32 použitých nálezů)
Tibellus maritimus (Menge, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska1001
Individuální sběr8608
Zemní past0303
Smyk1226118
Sklepávání1101
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Tibellus maritimus (Menge, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1101
Vrchoviště4315
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Močály11409
Rákosiny, orobincové porosty4003
Rašeliniště a slatiniště41003
Lužní lesy0101
Bažinné olšiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy