Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 4x 139x 11x 154x

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845

České jménolistovník mokřadní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy154 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález 2010 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr551117
Žlutá miska1001
Prosev0202
Smyk0112
Zemní past4134346
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (62 použitých nálezů)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCSamciSamiceMláďataNálezy
mokré louky1610415
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6225
ostřicové porosty stojatých vod4305
rašeliniště1605
skalní stepi na vápenci1001
luční ostřicové mokřady1315
Močály2658
Lesní okraje0202
horská vřesoviště2003
travnaté stepi0101
pastviny0101
00000002001
bylinné porosty břehů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
mezofilní louky9003
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Louky0101
paseky0603
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020