Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened 2x 71x 11x 84x

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845

Czech namelistovník mokřadní
Threat levelAlmost threatened
Records84 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record 2010 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-1000

Bibliography

© Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (67 used records)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr541015
Žlutá miska1001
Prosev0415
Zemní past4133345
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (61 used records)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Slaniska1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0022
Porosty vysokých ostřic4305
Vlhké louky1510414
Vrchoviště0202
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Rašeliniště a slatiniště1403
Slatiniště1315
Močály2658
Lesní okraje0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2003
Xerotermy na jiných podkladech0101
Pastviny0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Rákosiny, orobincové porosty6203
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Mezofilní louky9003
Ovocné sady0101
Louky0101
Lesní paseky0603
 MalesFemalesJuvenilesRecords