Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened 71× 20× 93×

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845

Czech namelistovník mokřadní
Threat levelAlmost threatened
Records93 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record 2021 , Eva Líznarová
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1000

Bibliography

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4739349
Individuální sběr551117
Prosev0538
Žlutá miska1001
Neurčeno112117
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1017326
Bylinné porosty břehů0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8237
Luční ostřicové mokřady1326
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Mokré louky1510515
Slaniska1001
Ostřicové porosty stojatých vod4305
Rašeliniště1605
Skalní stepi na vápenci1001
Močály2658
Lesní okraje0202
Porosty borůvek2003
Suché louky0101
Pastviny0101
Mezofilní louky9003
Ovocné sady s luční vegetací0101
Louky0101
Paseky0603
 MalesFemalesJuvenilesRecords