Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 45× 22× 68×

Clubiona subtilis L. Koch, 1867

České jménozápředník drobný
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy68 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4608
Vysavač0202
Prosev4609
Zemní past97114
Individuální sběr6309
Žlutá miska1405
Neurčeno2530218
Eklektor0201
Sklepávání3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky3204
Ruderály1102
Neurčeno2227220
Močály4104
Bylinné porosty břehů0101
Mezofilní louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2616
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Slaniska1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Rašeliniště65010
Výsadby jehličnanů0101
Mokřadní olšiny0201
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Suťové a roklinové lesy1001
Okraje silnic2001
Paseky1001
Haldy a výsypky1101
Lesostepní doubravy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody4502
Lužní lesy nížin1001
Suché doubravy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy