Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 88x 10x 100x

Clubiona subtilis L. Koch, 1867

České jménozápředník drobný
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy100 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4105
Smyk2203
Žlutá miska1405
Zemní past78113
Prosev75010
Eklektor0201
Potrava rákosníků0101
ra4502
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
mokré louky4104
pískovny1001
rašeliniště65010
výsadby jehličnanů0101
bažinné olšiny0201
ostřicové porosty stojatých vod1203
suťové a roklinové lesy1001
okraje silnic2001
paseky1001
Močály3002
haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1515
lesostepní doubravy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody4502
údolní jasanoolšové luhy1001
dubohabřiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019