Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened 1x 45x 10x 56x

Clubiona subtilis L. Koch, 1867

Czech namezápředník drobný
Threat levelAlmost threatened
Records56 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (41 used records)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4105
Smyk2203
Žlutá miska1405
Zemní past78113
Prosev75010
Eklektor0201
Potrava rákosníků0101
ra4502
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (40 used records)
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
mokré louky4104
pískovny1001
rašeliniště65010
výsadby jehličnanů0101
bažinné olšiny0201
ostřicové porosty stojatých vod1203
suťové a roklinové lesy1001
okraje silnic2001
paseky1001
Močály3002
haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1515
lesostepní doubravy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody4502
údolní jasanoolšové luhy1001
dubohabřiny1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020