Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 47× 30× 80×

Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835

České jménoskákavka zlatavá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy80 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno8156327
Individuální sběr1026324
Smyk514012
Fotografie1102
Zemní past514014
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno13226335
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Štěrkové břehy řek0101
Močály0101
Slaniska0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Paseky1001
Travnaté stepi1102
Písčiny2102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Skalní stepi na vápenci5534
Výsadby jehličnanů0101
Okraje silnic0101
Kamenolomy0201
Lesní okraje0101
Břehy tekoucích vod2905
Stinné skály nižších poloh2102
Mokré louky1303
Suché louky1103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0503
Rašeliniště0403
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Přirozené lesy1001
Lužní lesy nížin1101
 SamciSamiceMláďataNálezy