Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Endangered 2x 62x 4x 68x

Tibellus maritimus (Menge, 1875)

Czech namelistovník bažinný
Threat levelEndangered
Records68 nálezů, 17 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2011
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-700

Bibliography

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (31 used records)
Tibellus maritimus (Menge, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Individuální sběr8709
Zemní past0202
Smyk1227119
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (25 used records)
Tibellus maritimus (Menge, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5104
rašeliniště81318
lužní lesy nížin0101
Močály11409
00000001001
údolní jasanoolšové luhy0101
bažinné olšiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020