Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený 18x 3x 21x
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 2x 62x 4x 68x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 10x 466x 69x 549x

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (263 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 12 27 1 19
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 46 102 59 115
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 7 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 22 40 14 61
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 11 7 51 23
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 13 4 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 10 1 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 2 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (214 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 11 11 5 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 8 12 10 16
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 14 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 4 7
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 13 1 8
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 8 9 13
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 9 8 11
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 5 1 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 5 0 4
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 1 8
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 8 8
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 50 7
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 2 5
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 4 5
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 2 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 4 1 3
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 1 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 1 3 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020