Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus macellus Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený 9x 8x 17x
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 32x 6x 39x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 241x 112x 360x

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (416 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 12 26 1 18
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 47 105 40 123
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 19 14 5 16
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 3 0 6
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 40 80 8 98
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 7 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 21 45 27 70
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 3 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 15 17 55 30
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 13 4 15
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 13 4 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 6 2 8
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (416 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 8 3 0 7
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 9 9 0 14
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 63 102 23 149
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 11 11 5 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 8 12 10 16
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 14 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 10 4 8
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 8 9 16
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 13 1 8
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 7 1 11
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 9 8 11
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 5 1 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 0 6
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 7 2 10
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 6 8 9
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 5 0 8
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 50 7
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 6 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 0 6
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 5 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 0 4
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 7 1 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 3 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 2 4
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 1 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 1 3 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy