Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus macellus Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený 17×
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 32× 40×
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 241× 141× 389×

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (445 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 12 26 1 18
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 60 121 47 141
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 19 14 5 16
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 3 0 6
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 41 81 8 99
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 7 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 21 46 27 71
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 3 5 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 23 19 61 36
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 13 4 15
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 13 4 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 7 2 9
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (446 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 8 3 0 7
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 12 11 0 15
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 83 116 35 167
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 11 11 5 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 8 12 10 16
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 9 10 17
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 14 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 10 4 8
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 13 1 8
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 9 1 13
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 9 8 11
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 5 1 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 0 6
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 7 2 10
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 6 8 9
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 5 0 8
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 50 7
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 8 0 7
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 0 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 4 6
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 7 1 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 5
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 2 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 1 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 1 3 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy