Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený 9x 6x 15x
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 32x 5x 38x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 241x 73x 321x

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (264 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 12 26 1 18
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 42 85 40 96
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 8 6 0 8
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 21 44 27 69
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 3 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 14 17 55 29
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 13 4 15
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 13 4 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 6 2 8
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (214 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 11 11 5 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 8 12 10 16
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 14 0 9
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 4 7
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 8 9 13
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 9 8 11
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 7 2 10
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 10 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 4 0 5
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 4 1 8
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 50 7
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 4 0 7
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 4 8 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 9 0 6
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 4 0 3
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 3 1 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 6 1 6
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 4 5
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 6 2 4
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 4
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 1 4
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 4
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 1 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus macellus Simon, 1875 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 6 1 3 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020