Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 364x 132x 496x

Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)

České jménoslíďák hájový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy496 nálezů, 74 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - Me.? (Greece
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

© Ota Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

© Ota Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (206 použitých nálezů)
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past370723578156
Individuální sběr9717045
Prosev17504
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (140 použitých nálezů)
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy1001
dubohabřiny166737619
travnaté stepi11640127
okraje silnic817803
osluněné skály nižších poloh14609
Lesní okraje640010
reliktní bory na skalách631808
suché křoviny0512
bažinné olšiny2002
bučiny nižších poloh8004
kamenité suti nižších poloh131508
suché lesní lemy1001
lesostepní doubravy64104
Lesy43004
suťové a roklinové lesy5004
horská vřesoviště13005
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
kamenolomy37009
Přirozené lesy7005
skalní stepi na vápenci6003
horské bučiny2001
údolní jasanoolšové luhy2002
haldy a výsypky3101
výsadby jehličnanů0101
Lesní cesta1001
paseky13001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
pískovny2001
obilná pole8001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020