Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 10× 14× 24×

Araniella displicata (Hentz, 1847)

České jménokřižák borový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy24 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Poslední nález 2022 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Araniella displicata (Hentz, 1847) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání2103
Fotografie1225
Zemní past0001
Individuální sběr4206
Neurčeno0105
Prosev0101
Smyk1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Araniella displicata (Hentz, 1847) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0101
Písčiny3104
Louky0001
Lesní okraje1001
Lesy1123
Neurčeno1207
Rašeliniště0101
Močály1001
Luční ostřicové mokřady0202
Výsadby listnáčů1001
Suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy