Nálezy podle období  
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 11× 46× 55× 115×

Titanoeca schineri L. Koch, 1872

České jménoteplomil Schinerův
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy115 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr159717
Zemní past4316526
Neurčeno5316768
Prosev1001
Fotografie0112
Smyk0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6820980
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh4603
Polní biotopy1001
Suché křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3502
Jeskyně0011
Písčiny4223
Okraje silnic5202
Suché louky6269
Xerotermní travinobylinná společenstva1012
Porosty borůvek3003
Skalní stepi na vápenci15416
 SamciSamiceMláďataNálezy