Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 5x 217x 33x 261x

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

České jménopavučenka dlouhohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy261 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (98 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání3067040
Žlutá miska1001
Smyk2221024
Zemní past2326
Nárazová past6005
Prosev1203
Individuální sběr1113017
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny0101
městské parky9102
vlhké doubravy1102
dubohabřiny3304
suťové a roklinové lesy1102
suché lesní lemy0101
mezofilní louky2102
bylinné porosty břehů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3808
Lesní okraje2304
Louky a pastviny0201
ruderály0101
lužní lesy nížin3103
kamenité suti nižších poloh1001
Louky1203
horské bučiny1102
údolní jasanoolšové luhy31007
Močály2303
suché křoviny5804
pískovny2001
travnaté stepi1605
mokré louky6604
kamenolomy0202
Břehy tekoucích vod0403
lesostepní doubravy1001
písčiny1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
bažinné olšiny4202
výsadby jehličnanů5804
osluněné skály nižších poloh0101
horská vřesoviště0201
luční ostřicové mokřady2502
rašeliniště1102
Lesy1202
ovocné sady bez bylinné vegetace0201
Přirozené lesy2101
interiéry budov1001
haldy a výsypky0021
horské smrčiny0101
Kultury listnáčů11802
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020