Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 120× 52× 178×

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

České jménopavučenka dlouhohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy178 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (178 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2616028
Nárazová past8007
Neurčeno3135067
Sklepávání2655034
Žlutá miska1001
Zemní past913214
Prosev51208
Individuální sběr1213017
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (178 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny6805
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4305
Dubohabřiny3002
Kamenolomy1203
Písčiny2102
Lužní lesy nížin911013
Mokré louky6705
Zahradnicky utvářené zahrady a parky9102
Neurčeno3930072
Suťové a roklinové lesy4104
Vlhké doubravy1102
Suché lesní lemy0101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty břehů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3808
Lesní okraje2304
Louky a pastviny0201
Ruderály0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Louky1203
Horské bučiny1102
Suché doubravy1303
Močály2303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2001
Suché louky1605
Břehy tekoucích vod0403
Lesostepní doubravy1001
Pastviny1101
Mokřadní olšiny4202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Výsadby jehličnanů5804
Stinné skály nižších poloh0101
Porosty borůvek0201
Luční ostřicové mokřady2502
Rašeliniště1102
Lesy1202
Ovocné sady s luční vegetací0201
Přirozené lesy2101
Interiéry budov1001
Haldy a výsypky0021
Horské smrčiny0101
Výsadby listnáčů11802
 SamciSamiceMláďataNálezy