Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x 120x 43x 169x

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

České jménopavučenka dlouhohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy169 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (102 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1614019
Nárazová past8007
Sklepávání2655034
Žlutá miska1001
Zemní past913214
Prosev51208
Individuální sběr1213017
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny1101
Lužní lesy610010
Vlhké louky6705
vrbové křoviny0101
městské parky3101
vlhké doubravy1102
Suťové lesy2001
Suťové a roklinové lesy1001
suché lesní lemy0101
mezofilní louky1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3808
Lesní okraje2304
Louky a pastviny0201
Urbánní biotopy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2002
Kamenité sutě1001
Louky1203
Horské buko-jedlové lesy1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1303
Močály2303
Pískovna2001
Křovinatý plášť lesa4202
Xerotermy na jiných podkladech1605
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1101
Parky6001
Kamenolom0202
Břehy tekoucích vod0403
Trnkové křoviny0101
Písečné přesypy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Suťové a roklinové lesy0101
Polní meze1101
Bažinné olšiny4202
Rákosiny, orobincové porosty0202
Smrkové monokultury5804
Skály nižších a středních výšek0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Slatiniště2502
Rašeliniště a slatiniště1102
Lesy1202
Ovocné sady0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les1501
Přirozené lesy2101
Interiéry budov1001
Haldy a výsypky0021
Horské smrčiny0101
Kultury listnáčů11802
 SamciSamiceMláďataNálezy