Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Not endangered 3x 3x 120x 41x 167x

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

Czech namepavučenka dlouhohlavá
Threat levelNot endangered
Records167 nálezů, 85 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (100 used records)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nárazová past7006
Smyk1513018
Sklepávání2655034
Žlutá miska1001
Zemní past913214
Prosev51208
Individuální sběr1213017
Eklektor1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (95 used records)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké louky6705
Lužní lesy51009
vrbové křoviny0101
městské parky3101
vlhké doubravy1102
Suťové lesy2001
Suťové a roklinové lesy1001
suché lesní lemy0101
mezofilní louky1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3808
Lesní okraje2304
Louky a pastviny0201
Urbánní biotopy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2002
Kamenité sutě1001
Louky1203
Horské buko-jedlové lesy1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1303
Močály2303
Pískovna2001
Křovinatý plášť lesa4202
Xerotermy na jiných podkladech1605
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1101
Parky6001
Kamenolom0202
Břehy tekoucích vod0403
Trnkové křoviny0101
Písečné přesypy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Suťové a roklinové lesy0101
Polní meze1101
Bažinné olšiny4202
Rákosiny, orobincové porosty0202
Smrkové monokultury5804
Skály nižších a středních výšek0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Slatiniště2502
Rašeliniště a slatiniště1102
Lesy1202
Ovocné sady0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les1501
Přirozené lesy2101
Interiéry budov1001
Haldy a výsypky0021
Horské smrčiny0101
Kultury listnáčů11802
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020