Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 18x 18x 3401x 218x 3655x

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka jazýčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3655 nálezů, 229 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1638 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past414840971511432
Žlutá miska1202
Individuální sběr4149257
Prosev2767071
Smyk1416
Eklektor5441067
Sklepávání1102
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1500 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin13521048274
výsadby listnáčů1101
Lesy6118053338
rašeliniště3338124
Lesní okraje1716019
ostřicové porosty stojatých vod71306
bažinné olšiny166129082
okraje silnic221008
bylinné porosty břehů3636126
horské bučiny3123012
pískovny2304
travnaté stepi47010
kamenité suti nižších poloh1217019
bučiny nižších poloh3039047
Lesy vyšších poloh a strmých svahů715015
kamenolomy5106
výsadby jehličnanů1682240135
Břehy tekoucích vod6557256
Louky2443132
dubohabřiny134117368
osluněné skály nižších poloh2236021
rašelinné bory1441010
horské smrčiny2304
údolní jasanoolšové luhy8247476658
suché lesní lemy1101
suché křoviny3845128
mokré louky2733039
Kultury listnáčů141805
Xerotermní travinobylinná společenstva312113
luční ostřicové mokřady3138014
suťové a roklinové lesy2527024
podmáčené smrčiny1511115
lesostepní doubravy4040026
Skalní a suťové biotopy1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3337031
štěrkové břehy řek0101
haldy a výsypky11012
Přirozené lesy5333042
reliktní bory na skalách1001
Močály1219023
písčiny0101
ovocné sady bez bylinné vegetace6509
Ovocné sady a vinohrady0101
skalní stepi na vápenci6506
obilná pole191709
mezofilní louky614013
00000003002
Acidofilní bory1506
bahnité břehy36501
Louky a pastviny2204
širokolisté horské nivy4238028
paseky59112
ruderály5054029
Těžební jámy0302
horská vřesoviště101106
Stojaté a pomalu tekoucí vody101002
úhory152202
Lesní cesta1102
Polní biotopy1102
alpínské trávníky1203
vrbové křoviny7206
21211100101
suché doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020