Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 1886× 256× 2161×

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka jazýčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2161 nálezů, 246 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2161 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4366261
Individuální sběr6990285
Zemní past413940951511413
Žlutá miska1202
Neurčeno277725269497
Sklepávání191208
Smyk1928028
Eklektor5441067
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2161 použitých nálezů)
Diplostyla concolor (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky2833040
Bylinné porosty břehů4648130
Lesy6128073339
Suťové a roklinové lesy3031026
Skály a sutě v horách0101
Vlhké lesní lemy1512
Horské smrčiny148113
Rašeliniště3439125
Paseky79113
Výsadby jehličnanů1702250137
Mezofilní louky3605
Suché lesní lemy1001
Suché doubravy8182354
Močály1319024
Neurčeno2932277780632
Výsadby listnáčů151907
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin9906
Bučiny nižších poloh3239048
Dubohabřiny9778018
Obilná pole0001
Lužní lesy nížin2181180568133
Suché louky57011
Vlhké doubravy0101
Kukuřičná pole1001
Ostatní pole1917010
Lesní okraje1716019
Ostřicové porosty stojatých vod71306
Mokřadní olšiny166129082
Okraje silnic221008
Horské bučiny3123012
Kamenité suti nižších poloh1217019
Lesy vyšších poloh a strmých svahů715015
Kamenolomy5106
Břehy tekoucích vod6557256
Louky2443132
Stinné skály nižších poloh2236021
Rašelinné bory1441010
Suché křoviny3845128
Xerotermní travinobylinná společenstva312113
Luční ostřicové mokřady3138014
Lesostepní doubravy4040026
Skalní a suťové biotopy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3337031
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky11012
Přirozené lesy5333042
Reliktní bory na skalách1001
Písčiny0101
Ovocné sady s luční vegetací6509
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci6506
Acidofilní bory1506
Bahnité břehy36501
Louky a pastviny2204
Pastviny512010
Širokolisté horské nivy4238028
Ruderály5054029
Těžební jámy0302
Podmáčené smrčiny4607
Porosty borůvek3605
Stojaté a pomalu tekoucí vody101002
Úhory152202
Lesní cesta1102
Polní biotopy1102
alpínské trávníky1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny7206
Horská vřesoviště7501
 SamciSamiceMláďataNálezy