Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered 11x 13x 247x 69x 340x

Xysticus audax (Schrank, 1803)

Czech nameběžník keřový
Threat levelNot endangered
Records340 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (230 used records)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání934233
Smyk3436037
Individuální sběr1734042
Zemní past103202101
Žlutá miska2002
Prosev5217
Eklektor81528
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (217 used records)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smrkové monokultury1017215
Lesy2305
Močály113014
Bylinný lem lesa0101
suché lesní lemy1102
Křovinatý plášť lesa1001
Pískovcová skalní města2102
Skály nižších a středních výšek1102
Vrchoviště0203
Květnaté bučiny3205
Xerotermy na jiných podkladech3111020
Lesní okraje76012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2002
Louky1014010
Kamenolom3203
Kamenité sutě1303
Kulturní lesy3122
Reliktní bory na skalních podkladech31208
Porosty vysokých ostřic0101
Rašeliniště a slatiniště4103
Bažinné olšiny1102
Vlhké louky13109
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesní paseky4103
Louky a pastviny4601
Bylinné porosty na březích potoků a řek3003
Pastviny3203
Ovocné sady0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy98111
Mezofilní louky1102
Břehy tekoucích vod2103
Skládky1102
Pískovna0401
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Kultury listnáčů1001
Podmáčené smrčiny0101
Pole0101
Trnkové křoviny3102
Borové monokultury3103
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Slatiniště1604
Rákosiny, orobincové porosty6704
Širokolisté vysokostébelné nivy9007
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Haldy a výsypky0223
Acidofilní bory2708
Ruderály2002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0202
Přirozené lesy2002
Horské buko-jedlové lesy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0302
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Floristicky pestré křoviny0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1201
Luční úhory1102
Písečné přesypy2001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords