Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered 11x 13x 243x 60x 327x

Xysticus audax (Schrank, 1803)

Czech nameběžník keřový
Threat levelNot endangered
Records327 nálezů, 147 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (223 used records)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1635043
Sklepávání1035235
Zemní past10117295
Žlutá miska2002
Smyk3933039
Prosev1011
Eklektor81528
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (209 used records)
Xysticus audax (Schrank, 1803) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suché lesní lemy1102
osluněné skály nižších poloh3204
rašeliniště4306
bučiny nižších poloh3205
travnaté stepi3111020
Lesní okraje66011
horská vřesoviště2002
Louky1014010
kamenolomy3203
kamenité suti nižších poloh1303
výsadby jehličnanů135415
reliktní bory na skalách31208
ostřicové porosty stojatých vod0101
bažinné olšiny1102
mokré louky13109
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
suťové a roklinové lesy1001
paseky4103
Louky a pastviny4601
bylinné porosty břehů3003
pastviny3203
A1211000101
dubohabřiny98111
Lesy2204
mezofilní louky1102
Břehy tekoucích vod2103
ruderály3104
pískovny0401
Xerotermní travinobylinná společenstva4408
Kultury listnáčů1001
podmáčené smrčiny0303
obilná pole0101
suché křoviny4104
luční ostřicové mokřady1604
00000000201
Močály19010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6704
širokolisté horské nivy9007
lesostepní doubravy1001
haldy a výsypky0223
Acidofilní bory2708
Přirozené lesy2002
horské bučiny1001
skalní stepi na vápenci0302
alpínské trávníky2202
212111031304
úhory1102
písčiny2001
suché doubravy1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020