Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 6x 199x 7x 218x

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka stejnoostná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy218 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (94 použitých nálezů)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2381571273
Individuální sběr1938017
Prosev0302
Sklepávání1101
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké lesní lemy0101
bylinné porosty břehů5605
štěrkové břehy řek2203
Močály1102
Lesy1001
Břehy tekoucích vod1626010
pastviny0101
Louky7004
bažinné olšiny6005
ruderály1002
vrbové křoviny1201
obilná pole1001
mezofilní louky1604
rašeliniště6807
Přirozené lesy2002
mokré louky2021554238
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
ostřicové porosty stojatých vod1102
suché křoviny0202
Lesní okraje1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019