Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 103× 116×

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka stejnoostná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy116 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (116 použitých nálezů)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2461583275
Individuální sběr1223014
Neurčeno28422
Smyk0502
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (116 použitých nálezů)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno710423
Vlhké lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů5605
Štěrkové břehy řek2203
Močály1102
Lesy1001
Břehy tekoucích vod1626010
Pastviny0503
Louky7004
Mokřadní olšiny6005
Ruderály1002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1201
Ostatní pole1001
Mezofilní louky1202
Rašeliniště6807
Přirozené lesy2002
Mokré louky2021554238
Ovocné sady s luční vegetací0101
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Suché křoviny0202
Lesní okraje1001
 SamciSamiceMláďataNálezy