Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 21× 21×

Mitopus morio (Fabricius, 1799)

České jménosekáč pestrý
Nálezy21 nálezů, 19 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška550-1500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Mitopus morio (Fabricius, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6408
Pozorování0101
Zemní past122709
Smyk0101
Nárazová past1201
Závěsné padací pasti0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Mitopus morio (Fabricius, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
alpínské trávníky0101
Horské smrčiny1125010
Suché lesní lemy0101
Lesy0004
Horské bučiny2302
Rašeliniště1001
Výsadby jehličnanů0401
Kosodřevina5501
 SamciSamiceMláďataNálezy