Rok
1969
Autoři
Vladimír Šilhavý
Druhy
Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Obsah
Originalni ID: 193
Citace
Šilhavý V. (1969c): Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči (Acta Soc. Sci. Natur. Mus. Morav. Occid. Třebíč) 7: 61–66.

Fotografie