Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

1981

Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea)
Šilhavý V. (1981): Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea). Věst. Čs. Spol. Zool. 45: 204–208.

1980

Zvířena
Šilhavý V. (1980): Zvířena. Pp. 79–93 In: Ondráčková S. (ed.), Příroda Třebíčska. Blok, Brno, 93 pp.

1976

Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě
Šilhavý V. (1976): Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 10: 15–17.

1975

Zakládání arachnologických sbírek
Šilhavý V. (1975): Zakládání arachnologických sbírek [Establishing arachnological collections]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 107–110(in Czech, English, German and French summary).

1974

Opilionidea
Šilhavý V. (1974): Opilionidea. Zb. Prác o Tatr. nár. parku 16: 81–85.

1973

Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě
Šilhavý V. (1973): Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě. [Der erste fundort von Ischyropsalis manicata L. Kopch in Mähren (Ischyropsalididae, Opilionidea).] Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 9: 83–84.

1972

Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea)
Šilhavý V. (1972): Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). Zpr. Čsl. spol. ent. 8: 93–96.

1971

Sekáči - Opilionidea
Šilhavý V. (1971a): Sekáči - Opilionidea. Pp. 33–49. In: Daniel M., Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR 4., Academia, Praha.
Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu
Šilhavý V. (1971b): Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 8: 107–110.

1970

Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV)
Šilhavý V. (1970): Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV). Zpr. Čsl. spol. ent. 5 (1969): 107–108.

1969

Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea)
Šilhavý V. (1969a): Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 65: 397–398.
Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte
Šilhavý V. (1969b): Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte. Dtsch. Ent. Z., N. F. 16: 141–145.
Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea)
Šilhavý V. (1969c): Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči (Acta Soc. Sci. Natur. Mus. Morav. Occid. Třebíč) 7: 61–66.

1968

Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska.
Šilhavý V. (1968a): Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zpr. Čsl. Spol. ent. 4: 63–64.
Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu
Šilhavý V. (1968b): Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu. [Die Weberknechte des Südslowakischen Karstes (Arach., Opilionidea).] Zborník Východoslov. Múz. 9B: 101–103.

1967

Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae)
Šilhavý V. (1967a): Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. 14: 451–452.
Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea)
Šilhavý V. (1967b): Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 64: 319–321.

1966

Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním
Šilhavý V. (1966a): Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním. Zpr. Čs. spol. ent. 2:. 104–105
Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea)
Šilhavý V. (1966b): Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea). Zpr. Čs. spol. ent. 2: 8–10.
Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones)
Šilhavý V. (1966c): Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones). Senckenbergiana Biol. 47: 67–72.

1965

Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea)
Šilhavý V. (1965): Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea). Acta ent. Bohemoslov. 62: 369–406.

1961

Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče
Šilhavý V. (1961): Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče. Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 135–146.

1960

Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer)
Šilhavý V. (1960): Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer). Věstn. Čsl. Zool. Společ. 24: 50–53.

1958

Nový druh pavouků z okolí Třebíče Porrhoma moderatum n. sp.
Šilhavý V. (1958): Nový druh pavouků z okolí Třebíče Porrhoma moderatumn. sp. [Nova species aranearum Moraviae occidentalis, ČSR: Porrhoma moderatumn. sp.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních2: 103–107 (in Czech, German summary).
Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině
Šilhavý V. (1958): Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině. Vlastivěd. sbor. Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 99–102. Šilhavý V. 1959: Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 3: 105–120.

1957

Potrava plošíka většího ( Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones
Šilhavý V. (1957): Potrava plošíka většího (Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 1: 79–83.

1956

Sekáči – Opilionidea
Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství Čs. Akad. věd., Praha, 273 pp.

1954

Sekáči - Opilionidae
Šilhavý V. (1954): Sekáči - Opilionidae. Pp. 58–61. In: Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz. Praha, 214 pp.

1950

Sekáči východního Slovenska
Šilhavý V. (1950): Sekáči východního Slovenska. Folia entomol. 13: 99–106.

1949

Poznámky o sekáčích I.
Šilhavý V. (1949a): Poznámky o sekáčích I. Fragmenta opilionidologica I. Entomol. listy 12: 9–13.
Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice
Šilhavý V. (1949b): Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice. [L’Opilion Astrobunus meadi (Thor.) dans La République Tchécoslovaque. (Syn. Roeweriolus slavicus + R. carpaticus).] Čas. Čs. spol. entomol. 46, č. 3–4: 151–155.

1948

Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi
Šilhavý V. (1948): Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi. [Les Opilions de la steppe de serpentine pres de la ville de Mohelno.] Mohelno / Soubor prací věnovaných studiu významné památky,Sv. 8, Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 99 pp. + 10 tab.

1947

Variabilita kopulačních orgánů druhu Philodromus aureolus (Clerck)
Šilhavý V. (1947): Variabilita kopulačních orgánů druhu Philodromus aureolus(Clerck). Ad cognitionem variabilitatis epigynarum speciei Philodromus aureolus(Clerck) (Araneae – Thomisidae). Čas. Čs. Spol. ent.44: 50–52 (in Czech, Latin summary).
Sekáči Jeseníků II
Šilhavý V. (1947): Sekáči Jeseníků II. [Les opilion de la chaine de montagnes Jeseníky II.] Entomol. listy (Folia entomol.) 10: 16–19.

1946

Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones)
Šilhavý V. (1946a): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l´évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Rozpr. II. tř. České akademie 54/16: 1–14.
Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence
Šilhavý V. (1946b): Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence. I. Sb. Přírodověd. Kl. v Třebíči za léta 1939–1944, 4: 53–54.
Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones
Šilhavý V. (1946c): Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones. [Adnotata ad collocationem systematicam et morphologiam speciei Gyas annulatus (Olivier) – Opiliones. Gyantinae nova subfamilia]. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně za rok 1944–1945, 26: 129–134.

1945

Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones)
Šilhavý V. (1945): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l'évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Bull. int. Acad. thcéque Sci. Prague, 45: 157–164.

1944

Pavouci čeledi Thomisidae ze západního Balkánu
Šilhavý V. (1944): Pavouci čeledi Thomisidae ze západního Balkánu. De Araneis familiae Thomisidae in Balcano occidentali viventibus. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně25 [1942–1943]: 90–95 (in Czech and Latin).

1942

Sekáči žijící na plodnicích hub
Šilhavý V. (1942): Sekáči žijící na plodnicích hub. Entomol. listy (Folia entomol.) 5: 69–70.

1941

Thanatus dvořáki nov. spec., nový pavouk z Mohelnské hadcové stepi
Šilhavý V. (1941): Thanatus dvořáki nov. spec., nový pavouk z Mohelnské hadcové stepi [Thanatus dvořáki nov. spec. (Aran. Thomisidae), e desertis serpentinicis apud Mohelno, Moravia occidentalis, descriptus]. Čas. Čs. Spol. ent.38: 77–78 (in Czech and Latin).

1940

Thanatus aridorum n. sp., nový pavouk z mohelnské hadcové stepi
Šilhavý V. (1940): Thanatus aridorum n. sp., nový pavouk z mohelnské hadcové stepi [Thanatus aridorum n. sp. (Aran., Thomisidae), e desertis serpentinicis apud Mohelno, Moravia occidentalis, descriptus]. Ent. Listy3: 14–15 (in Czech and Latin).
Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy
Šilhavý V. (1940): Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy. [Beitrag zur Opilionidenfauna von Mitteleuropa.] Entomol. listy (Folia entomol.) 3: 38.

1939

Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst
Šilhavý V. (1939a): Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst. [Sur l´importance de la forme de l´appareil sexuel pour le systéme des Opilions et revision de quelques européennes du genre Opilio Herbst.] Sbor. Přír. kl. Třebíč 3: 7–20.
Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas
Šilhavý V. (1939b): Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas. [Étude sur les Opilions du groupe Nemastoma chrysomelas.] Entomol. listy (Folia entomol.) 2: 105–115.

1938

Několik pavouků z čeledi Thomisidae nových pro Moravu
Šilhavý V. (1938a): Několik pavouků z čeledi Thomisidae nových pro Moravu [Quelques araignées de la fam. Thomisidae, nouvelles pour la faune de Moravie]. Ent. Listy1: 89–90 (in Czech, French summary).
Pavouk Xysticus embriki Kolosváry v Československé republice
Šilhavý V. (1938b): Pavouk Xysticus embrikiKolosváry v Československé republice [Xysticus embrikiKolosváry in the Czech Republic]. Čas. Čs. Spol. ent.35: 36–38 (in Czech, French summary).
Sekáči Jeseníků
Šilhavý V. (1938): Sekáči Jeseníků. Les Opilions de la chaine de montagnes „Jeseníky“. Sb. Kl. přírodověd. v Brně za rok 1937, 20: 68–74.

1936

Jak se brání sekáči svým nepřátelům
Šilhavý V. (1936): Jak se brání sekáči svým nepřátelům. Věda přír. 17/1: 4–10.

1934

Pavouci chytající včely
Šilhavý V. (1934): Pavouci chytající včely [Spiders that capture bees]. Včela moravská68: 450–451 (in Czech).

1932

Naši nejznámější sekáči v republice
Šilhavý V. (1932): Naši nejznámější sekáči v republice. Vesmír 11: 161–162.
Statistiky

Nalezeno

13
Nálezy
11
Druhy
7
Rody
7
Čtverce

Určeno

9
Nálezy
7
Druhy
7
Rody
5
Čtverce