Kvadráty: 5358 6474 5546 6469 6478 6570
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený

Parasteatoda tabulata (Levi, 1980)

České jménosnovačka stolová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy7 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 2005, R. Macek, Dolanský & Macek 2007
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic [Boh.]
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5415
Neurčeno0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov3403
Kamenolomy1001
Interiéry budov0101
Neurčeno0101
Ruderály1011
 SamciSamiceMláďataNálezy