Kvadráty: 5358 6474 5546 6469 6478 6570
  Records by time  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Not endangered

Parasteatoda tabulata (Levi, 1980)

Czech namesnovačka stolová
Threat levelNot endangered
Records7 nálezů, 6 kvadrátů
First record 2005, R. Macek, Dolanský & Macek 2007
Last record 2022 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic [Boh.]
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Humidity-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-450

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5415
Neurčeno0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (7 used records)
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov3403
Kamenolomy1001
Interiéry budov0101
Neurčeno0101
Ruderály1011
 MalesFemalesJuvenilesRecords