Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 8x 768x 33x 815x

Macrargus rufus (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka rudohnědá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy815 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (western Siberia
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (704 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev53172260
Individuální sběr62149276
Zemní past78251910478
Smyk5340029
Eklektor1683060
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (635 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy3277272
Kultury listnáčů1720010
Suťové a roklinové lesy1102
horské bučiny2401
Vrchoviště61409
Horské buko-jedlové lesy1691532
Xerotermy na jiných podkladech15205
Lesní paseky31009
Acidofilní bukové bučiny7067030
Kamenité sutě717021
Kosodřevina1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1644137
Rašeliniště a slatiniště312010
Skály nižších a středních výšek0202
Luční úhory0101
Porosty vysokých ostřic0101
Podmáčené smrčiny2304
Pískovcová skalní města1028015
Reliktní bory na skalních podkladech2403
Rašelinné březiny a bory0204
Kultury jehličnanů2127018
Suťové a roklinové lesy3215022
Lesní okraje99014
Břehy tekoucích vod60308
Bylinné porosty na březích potoků a řek1202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7245040
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1102
Bažinné olšiny7304
Borové monokultury9550031
Smrkové monokultury2475064
Skalní a suťové biotopy0603
Květnaté bučiny2366027
Jeskyně2204
Haldy a výsypky0004
Přirozené lesy4432035
Lužní lesy2010013
Přechodová rašeliniště3404
Kulturní lesy6606
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3613013
Močály0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)9504
Vlhké louky1102
Horské smrčiny1415011
Acidofilní bory11354022
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Slatiniště0101
Louky2002
Urbánní biotopy0101
Polní biotopy0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody0401
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Kamenolom0101
 SamciSamiceMláďataNálezy