Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 15x 1458x 31x 1516x

Macrargus rufus (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka rudohnědá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1516 nálezů, 150 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (western Siberia
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (704 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev101286298
Individuální sběr1956243
Zemní past82453010495
Eklektor1683060
Sklepávání0101
?1504
Smyk4503
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (633 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy3316024
horské bučiny1895533
rašeliniště1228022
Kultury listnáčů171909
travnaté stepi15205
Lesy3276271
paseky31009
bučiny nižších poloh93133057
kamenité suti nižších poloh717021
kosodřevina1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1644137
osluněné skály nižších poloh1030017
úhory0101
ostřicové porosty stojatých vod0101
podmáčené smrčiny11808
reliktní bory na skalách2403
rašelinné bory0204
výsadby jehličnanů1451480109
Lesní okraje99014
Břehy tekoucích vod60308
bylinné porosty břehů1202
dubohabřiny7345041
lužní lesy nížin1102
bažinné olšiny7304
Skalní a suťové biotopy0603
jeskyně2204
haldy a výsypky0004
Přirozené lesy4432035
údolní jasanoolšové luhy2010013
00000000101
lesostepní doubravy3613013
Močály0101
horská vřesoviště0001
mokré louky1102
horské smrčiny1415011
Acidofilní bory11354022
luční ostřicové mokřady0101
Louky2002
ruderály0101
Polní biotopy0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody0401
2121110110010
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
kamenolomy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020