Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 768× 41× 823×

Macrargus rufus (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka rudohnědá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy823 nálezů, 156 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (western Siberia
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (823 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev53178264
Individuální sběr62149276
Neurčeno15510112
Zemní past78452810481
Smyk5340029
Eklektor1683060
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (823 použitých nálezů)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy3277272
Suťové a roklinové lesy3320026
Bylinné porosty břehů1303
Reliktní bory na skalách2504
Výsadby listnáčů1720010
Neurčeno1161666180
Horské bučiny20100534
Dubohabřiny3503
Lužní lesy nížin2113016
Rašeliniště1230023
Suché louky15205
Paseky31009
Bučiny nižších poloh93133057
Kamenité suti nižších poloh717021
Mokřadní vrbiny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1644137
Stinné skály nižších poloh1030017
Úhory0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Podmáčené smrčiny2304
Rašelinné bory0204
Výsadby jehličnanů1461580119
Lesní okraje99014
Břehy tekoucích vod60308
Suché doubravy7245040
Mokřadní olšiny7304
Skalní a suťové biotopy0603
Jeskyně2204
Haldy a výsypky0004
Přirozené lesy4432035
Lesostepní doubravy3613013
Močály0101
Porosty borůvek0001
Horské smrčiny2320015
Mokré louky1102
Acidofilní bory11354022
Luční ostřicové mokřady0101
Louky2002
Ruderály0101
Polní biotopy0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody0401
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Kamenolomy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy