Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered 12x 15x 1458x 31x 1516x

Macrargus rufus (Wider, 1834)

Czech nameplachetnatka rudohnědá
Threat levelNot endangered
Records1516 nálezů, 150 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (western Siberia
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (704 used records)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev101286298
Individuální sběr1956243
Zemní past82453010495
Eklektor1683060
Sklepávání0101
?1504
Smyk4503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (633 used records)
Macrargus rufus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy3316024
horské bučiny1895533
rašeliniště1228022
Kultury listnáčů171909
travnaté stepi15205
Lesy3276271
paseky31009
bučiny nižších poloh93133057
kamenité suti nižších poloh717021
kosodřevina1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1644137
osluněné skály nižších poloh1030017
úhory0101
ostřicové porosty stojatých vod0101
podmáčené smrčiny11808
reliktní bory na skalách2403
rašelinné bory0204
výsadby jehličnanů1451480109
Lesní okraje99014
Břehy tekoucích vod60308
bylinné porosty břehů1202
dubohabřiny7345041
lužní lesy nížin1102
bažinné olšiny7304
Skalní a suťové biotopy0603
jeskyně2204
haldy a výsypky0004
Přirozené lesy4432035
údolní jasanoolšové luhy2010013
00000000101
lesostepní doubravy3613013
Močály0101
horská vřesoviště0001
mokré louky1102
horské smrčiny1415011
Acidofilní bory11354022
luční ostřicové mokřady0101
Louky2002
ruderály0101
Polní biotopy0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody0401
2121110110010
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
kamenolomy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020