Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 98× 34× 139×

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka tlustotrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy139 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2942338
Prosev2306
Neurčeno3612342
Smyk0101
Zemní past2333028
Eklektor11824619
Sklepávání3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (139 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky0202
Horské smrčiny1302
Lesostepní doubravy1703
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4012
Neurčeno2919347
Suché křoviny4303
Lesy6408
Výsadby jehličnanů1416013
Dubohabřiny1001
Lužní lesy nížin9820615
Bučiny nižších poloh1102
Suťové a roklinové lesy3303
Vlhké doubravy8702
Suché doubravy88011
Lesní okraje22618
Stinné skály nižších poloh0402
Břehy tekoucích vod0011
Močály1001
Přirozené lesy3804
Horské bučiny0201
Reliktní bory na skalách1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4001
Kamenité suti nižších poloh0101
Ruderály1001
Skalní a suťové biotopy0101
Louky1001
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy