Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 98× 28× 133×

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka tlustotrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy133 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2205
Individuální sběr2533233
Neurčeno3612342
Smyk0101
Zemní past2333028
Eklektor11824619
Sklepávání3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4012
Suché křoviny4303
Horské smrčiny0101
Lesy6408
Neurčeno2613244
Výsadby jehličnanů1416013
Mokré louky0101
Dubohabřiny1001
Lužní lesy nížin9820615
Bučiny nižších poloh1102
Suťové a roklinové lesy3303
Vlhké doubravy8702
Suché doubravy88011
Lesní okraje22618
Stinné skály nižších poloh0402
Břehy tekoucích vod0011
Močály1001
Přirozené lesy3804
Horské bučiny0201
Reliktní bory na skalách1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4001
Kamenité suti nižších poloh0101
Lesostepní doubravy1602
Ruderály1001
Skalní a suťové biotopy0101
Louky1001
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy