Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 5x 2x 98x 15x 120x

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka tlustotrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy120 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1226223
Zemní past1626027
Eklektor11824619
Prosev1204
Sklepávání3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0101
Lesy6408
městské parky3011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy88011
Lesní okraje22618
Pískovcová skalní města0201
Břehy tekoucích vod0011
Lužní lesy9118613
Močály1001
Přirozené lesy3804
Borové monokultury1202
Smrkové monokultury7506
Horské buko-jedlové lesy0201
Skály nižších a středních výšek0201
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Květnaté bučiny1001
Kultury jehličnanů5803
Trnkové křoviny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4001
Kamenité sutě0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1602
Urbánní biotopy1001
Suťové a roklinové lesy1001
Skalní a suťové biotopy0101
Louky1001
Kultury listnáčů0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les3201
 SamciSamiceMláďataNálezy