Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10x 4x 177x 10x 201x

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka tlustotrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy201 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Eklektor11824619
Individuální sběr1226224
Zemní past1125026
Prosev0202
Sklepávání3104
sf4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky3011
Lesní okraje22618
dubohabřiny37010
osluněné skály nižších poloh0402
Břehy tekoucích vod0011
údolní jasanoolšové luhy9118613
Močály1001
Přirozené lesy3804
výsadby jehličnanů81108
Lesy5407
horské bučiny0201
reliktní bory na skalách1102
bučiny nižších poloh1001
suché křoviny3302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4001
kamenité suti nižších poloh0101
lesostepní doubravy1602
ruderály1001
suťové a roklinové lesy1001
Skalní a suťové biotopy0101
Louky1001
21211105403
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019