Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 147× 21× 173×

Attulus floricola (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka pospolná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy173 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (173 použitých nálezů)
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5183051
Neurčeno820029
Individuální sběr393221857
Zemní past1319016
Prosev1225215
Sklepávání3435
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (173 použitých nálezů)
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1150239
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod839110
Mokré louky1774033
Bylinné porosty břehů2103
Ostřicové porosty stojatých vod1634020
Výsadby jehličnanů1101
Rašeliniště723115
Stojaté a pomalu tekoucí vody2304
Luční ostřicové mokřady493411
Močály391421520
Lužní lesy nížin14108
Mokřadní olšiny2502
Lesní okraje0101
Louky1202
Výsadby listnáčů1201
Ruderály0101
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy