Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený 12× 14×

Asthenargus perforatus Schenkel, 1929

České jménopavučenka dírkatá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy14 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951
Poslední nález 2006 , Ivan Hadrián Tuf, Vratislav Laška
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška450-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4307
Individuální sběr1102
Neurčeno0204
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1004
Rašeliniště0101
Lesy2002
Horské bučiny0403
Výsadby jehličnanů1001
Horské smrčiny1203
 SamciSamiceMláďataNálezy