Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 137× 14× 156×

Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka štěrbinovitá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy156 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (156 použitých nálezů)
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3696033
Individuální sběr4382019
Zemní past53200064
Neurčeno1243034
Smyk131606
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (156 použitých nálezů)
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady1404
Rašeliniště77244071
Lesy0201
Neurčeno45109040
Ostřicové porosty stojatých vod0403
Rašelinné bory6507
Mokré louky1950017
Močály4705
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5403
Horské smrčiny0001
Lesní okraje0601
Ostatní pole0001
Mokřadní olšiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy