Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened 137× 16× 158×

Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

Czech namepavučenka štěrbinovitá
Threat levelAlmost threatened
Records158 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (158 used records)
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev3696033
Zemní past53200066
Individuální sběr4382019
Neurčeno1243034
Smyk131606
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (158 used records)
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Luční ostřicové mokřady1404
Rašeliniště77244071
Lesy0201
Mokřady0001
Lesy0001
Neurčeno45109040
Ostřicové porosty stojatých vod0403
Rašelinné bory6507
Mokré louky1950017
Močály4705
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5403
Horské smrčiny0001
Lesní okraje0601
Ostatní pole0001
Mokřadní olšiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords