Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 182x 11x 193x

Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka buková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy193 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (West Europe
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (193 použitých nálezů)
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1839019
Neurčeno1411030
Zemní past578760122
Prosev2741022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (193 použitých nálezů)
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy364019
Neurčeno14345062
Květnaté bučiny3124013
Kamenité sutě7003
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Horské buko-jedlové lesy5929010
Bažinné olšiny601106
Břehy tekoucích vod13107
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Skály subalpinského a alpinského pásma1101
Pískovcová skalní města15522021
Borové monokultury1001
Acidofilní bukové bučiny1810010
Širokolisté vysokostébelné nivy364010
Lesy1402
Podmáčené smrčiny0202
Smrkové monokultury3102
Lesní paseky2002
Přirozené lesy2204
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Lužní lesy2002
Bylinné porosty na březích potoků a řek9002
Xerotermy na jiných podkladech1001
Horské smrčiny30302
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6003
Kultury listnáčů18001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy