Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 182× 14× 196×

Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka buková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy196 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - eM (West Europe
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (196 použitých nálezů)
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2744025
Individuální sběr1839019
Neurčeno1411030
Zemní past578760122
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (196 použitých nálezů)
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0101
Reliktní bory na skalách0202
Suťové a roklinové lesy365020
Neurčeno14345062
Bučiny nižších poloh4934023
Kamenité suti nižších poloh7003
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Horské bučiny5929010
Mokřadní olšiny601106
Břehy tekoucích vod13107
Skály a sutě v horách1101
Stinné skály nižších poloh15522021
Výsadby jehličnanů4103
Širokolisté horské nivy364010
Lesy1402
Podmáčené smrčiny0202
Paseky2002
Přirozené lesy2204
Lužní lesy nížin3003
Bylinné porosty břehů9002
Suché louky1001
Horské smrčiny30302
Suché doubravy6003
Výsadby listnáčů18001
Horská vřesoviště1001
Lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy