Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Not endangered 334x 10x 344x

Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka buková
Threat levelNot endangered
Records344 nálezů, 50 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2009
Distribution areaEuropean - eM (West Europe
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (161 used records)
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr312012
Zemní past588650118
Prosev3276031
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (130 used records)
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bučiny nižších poloh4934023
kamenité suti nižších poloh7003
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
horské bučiny5929010
bažinné olšiny601106
Břehy tekoucích vod13107
reliktní bory na skalách0101
suťové a roklinové lesy362018
skály a sutě v horách1101
osluněné skály nižších poloh15522021
výsadby jehličnanů4103
širokolisté horské nivy364010
Lesy1402
podmáčené smrčiny0202
paseky2002
údolní jasanoolšové luhy2002
bylinné porosty břehů9002
Přirozené lesy2204
lužní lesy nížin1001
travnaté stepi1001
horské smrčiny30302
dubohabřiny6003
horská vřesoviště1001
Kultury listnáčů18001
lesostepní doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019